Väljaehitatud katusealune

Loodud mõeldes sinu turvalisusele ja mugavusele.

Norgipsi katusealuste väljaehitamise süsteemide eelised:

 • kiire paigaldus
 • tuleohutus
 • akustiline mugavus
 • kasutusohutus
 • vastupidavus
 • esteetika
 • väike kaal.

Kuidas õigesti valida katusealuse väljaehitamise süsteem ja arvutada välja maksumus.

Ehitusprojekte realiseerides soovime kasutada kontrollitud lahendusi, mis vastavad investorite nõuetele ja on kooskõlas ruumide kasutamist käsitlevate õigusnormidega. Erijuhtumiks on eluruumide või kontoritena kasutatavad katusealused, mille puhul tuleb kinni pidada konkreetsetest tuleohutusnõuetest (EI 30/EI 60). Oluliseks teguriks on ka ruumi akustiline mugavus. Kipsplaatide suureks eeliseks on siin võimalus pinda vabalt vormida. See võimaldab saavutada iselaadsed ruumid, ühendada diagonaalpinnad, laed ja seinad ja säilitada seejuures vastavus kõige kõrgematele tehnilistele nõutele.

Seetõttu on NORGIPSi katusealuselahendustel, milles on kasutatud kipsplaate, asjakohased tehnilised parameetrid, nagu tulekindlusklass (vahemikus kuni EI/REI 180), heliisolatsioon (vahemikus kuni EI/REI 60), konstruktsiooni paksus (vahemikus 28 kuni 300 mm), asjakohane kandvus jne. Alltoodud tööriist võimaldab sul valida lahenduse, mis vastab esitatud nõuetele.

Paigaldusetapid

Katusealuse väljaehitamise etapid, kasutades profiile CD 60 ja riputuselemente ES või lamedaid riputuselemente L.
(Ehituselementide tähistamine koos riputuselementide paigaldamisega)

1 1

Katusealuse väljaehitamise kontuuri määramine

Esimene töö katusealuse väljaehitamise kontuuri märkimine. Seda saab teha näiteks laserloodi abil. Katte asetus märgitakse kaldseintele ja kaldseina ja põranda vahele jäävale seinaosale.

Katusealuse väljaehitamise kontuuri määramine
Profiilide UD 30 alla liimitakse tihenduslindid.

Profiilide UD 30 alla liimitakse tihenduslindid, mis parandab märkimisväärselt katusealuse heliisolatsiooni.

Profiilide UD 30 alla liimitakse tihenduslindid.
Profiilide UD 30 paigaldamine.

Profiilid asetatakse märgitud kohtadele ja kinnitatakse seina külge ankurpoltide või tavaliste poltide abil, mis asetsevad üksteisest 80 cm kaugusel.

Profiilide UD 30 paigaldamine.
ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine – kipsplaatide paigaldamine sarikatega paralleelselt.

Seejärel märgitakse sarikatele ja taladele ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide paigaldamise kohad. Vahe riputuselementide vahel ei tohi olla suurem kui 50 cm, kui soovitakse paigaldada plaadid profiilidest CD 60 konstruktsiooniga risti.

ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine – kipsplaatide paigaldamine sarikatega paralleelselt.
ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine – kipsplaatide paigaldamine sarikatega risti.

Kipsplaatide paigaldamise korral konstruktsiooniga paralleelselt, ei tohi see vahe olla suurem kui 40 cm.

ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine – kipsplaatide paigaldamine sarikatega risti.
Äärmiste ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine.

Äärmised riputuselemendid võivad asuda seintest kõige rohkem 50 cm kaugusel.

Äärmiste ES riputuselementide või lamedate L riputuselementide asukoha määramine.
Riputuselementide valimise põhimõtted

Kasutatava riputuselemendi tüüp ja liik valitakse olenevalt kui palju madalamal asub katusealuse väljaehitamise konstruktsioon katusekonstruktsioonist.

Alltoodud tabelis on esitatud maksimaalsed kaugused, mis võivad jääda kipsplaadisüsteemi konstruktsiooni ja katuse konstruktsiooni vahele eri riputuselementide korral.

Riputuselemendi tüüp ja liik

Lame L - 180

Lame L - 270

Lame L – 350

ES plus 60/60

ES plus 60/120

ES 60/75

ES 60/125

Maks Vahe katusekonstruktsiooni ja kipsplaadisüsteemi konstruktsiooni vahel

15 cm

20 cm

30 cm

6 cm

120 cm

6 cm

12 cm

Riputuselementide valimise põhimõtted
ES või ES plus riputuselementide paigaldamine

Märgitud kohtades kinnitatakse satika esiküljele ER või ES plus riputuselement, kasutades kahte puidukruvi mõõtudega vähemalt 3,5 mm x 35 mm. Riputuselementide harude pikkus peab olema vähemalt 60 mm kuni 125 mm.

ES või ES plus riputuselementide paigaldamine
L riputuselementide (seenekujuliste) paigaldamine

Lamedate L riputuselementide ehk nn seenekujuliste riputuselementide puhul keeratakse need märgitud kohas sarika külje külge, kasutades kahte puidukruvi mõõtudega vähemalt 3,5 mm x 35 mm. Need riputuselemendid tuleb kinnitada täpselt märgitud kontuuri järgi. Kui kasutada lamedaid L-350 riputuselemente, saab tuua konstruktsiooni 30 cm võrra allapoole ja täita tühimik täiendava isolatsioonimaterjali kihiga.

L riputuselementide (seenekujuliste) paigaldamine
Mineraalvilla asetus

Mineraalvill paigaldatakse katusekonstruktsiooni elementide vahele ning katusekonstruktsiooni ja ehitatava süsteemi konstruktsiooni vahele. Kihiliselt asetsev soojusisolatsiooni parandab konstruktsiooni soojapidavust ja vähendab märkimisväärselt soojuskadu külmasildade kaudu, mis võivad tekkida sarikatele ja muudele konstruktsiooni puitelementidele.

Mineraalvilla asetus
CD 60 profiilide paigaldamine ES riputuselementidele.

Süsteemi konstruktsioon valmistatakse CD 60 profiilidest. ES riputuselementide puhul paigaldatakse CD 60 profiilid riputuselementide harude vahele ja libistatakse UD 30 profiilidesse.

Kui profiilid on looditud, ühendatakse need riputuselementide harudega, kasutades isekeermestava otsakuga plekikruvisid mõõtudega ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Neid keeratakse 2 tk ühenduse igale küljele. Meie süsteemis paigaldatakse kipsplaadid profiiliga risti ja seetõttu ei ole vahe CD 60 profiilide vahel suurem kui 50 cm.

CD 60 profiilide paigaldamine ES riputuselementidele.
CD 60 profiilide paigaldamine L riputuselementidele.

Lamedate L kinnituselementide ehk seenekujuliste kinnituselementide puhul kinnitatakse profiilid looditud kinnituselementidele ja libistatakse UD 30 profiilidesse.

CD 60 profiilide paigaldamine L riputuselementidele.
CD 60 profiilide pikendamine

CD 60 profiile saab pikendada pikisuunaliste ühenduselementide abil. Pikisuunaline ühenduselement tuleb torgata ühendatavate profiilide otstesse ja seejärel kinnitada, kasutades isekeermestava otsakuga plekikruvisid mõõtudega ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Neid keeratakse 2 tk ühendatavate profiilide igale küljele. Kui pikendamist vajavad kõrvuti asetsevate ridade profiilid, siis peavad nende ühenduskohad asetsema üksteisest vähemalt 100 cm kaugusel.

CD 60 profiilide pikendamine
Flex profiilide paigaldamine

Kaldseina ja sirge seina kokkupuutumise kohas paigaldatakse äärmised profiilid üksteise kõrvale. Sellesse kohta paigaldatakse elastne Flex profiil, mis muudavad selle ühenduse jäigaks ja aitavad nii vältida pragude tekkimist nende pindade ühenduskohas Profiilid kinnitatakse ajutiselt, kasutades isekeermestava otsakuga plekikruvisid mõõtudega ɸ 3,5 mm x 9,5 mm ja seejärel keeratakse need plaatide paigaldamise hetkel kinni.

Flex profiilide paigaldamine
Auruisolatsiooni profiilide paigaldamine

Kui konstruktsioon on looditud, paigaldatakse auruisolatsioon, liimides fooliumi profiilide külge kahepoolse kleeplindiga. Fooliumi ühenduskohad tihendatakse spetsiaalse lindiga.

Auruisolatsiooni profiilide paigaldamine
Kipsplaatide paigaldamine – plaatide asetus

Kõigepealt lõigatakse kipsplaadid sobivasse mõõtu. Katusealuse väljaehitamisel kasutatavate plaatide minimaalne paksus on 12,5 mm. Plaadid kinnitatakse profiilide külge ristisuunas nii, et nende lühemad ääred toetuksid profiilidele. Plaadid kinnitatakse ainult CD 60 ja Flex profiilide külge.

Kõrvuti asetsevates ribades tuleb paigaldada plaadid nii, et ühenduskohad plaatide lühemate servade vahel asetseksid üksteisest vähemalt 40 cm kaugusel.

Kipsplaatide paigaldamine – plaatide asetus
Kipsplaatide paigaldamine – plaatide lühemate servade faasimine

Kipsplaatide üksteise vastu asetsevad lühemad servad tuleb faasida 45-kraadise nurga all 2/3 plaadi paksuse ulatuses.

Kipsplaatide paigaldamine – plaatide lühemate servade faasimine
Kipsplaatide paigaldamine – plekikruvide vahekaugused ja tüübid

Plekikruvide maksimaalne vahekaugus ei tohi olla suurem kui 17 cm ja plekikruvid peavad olema vähemalt 10 mm pikemad kui ühendatavate plaatide paksus kokku. 12,5 mm paksuste kipsplaatide puhul kasutatakse ɸ 3,5 mm x 25 mm plekikruvisid.

Kipsplaatide paigaldamine – plekikruvide vahekaugused ja tüübid
Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – alus-pahtlisegu pealekandmine.

Plaatide vuukidele kantakse umbes 10 cm laiuselt Norgipsi alus-pahtlisegu. Pärast kuivamist pahteldatakse uuesti vuugid ja plekikruvide kohad.

Seejärel kantakse plaatide vuukidele umbes 20–25 cm laiuselt Norgipsi viimistluspahtli segu ja pahteldatakse kruvikohad. Pärast kuivamist lihvitakse liigne pahtel maha, et saavutada ühtlane ja sile pind.

Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – alus-pahtlisegu pealekandmine.
Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – armeerimislindi paigaldamine

Seejärel paigaldatakse paberist või klaaskiust armeerimislint.

Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – armeerimislindi paigaldamine
Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – teise kihi aluspahtli pealekandmine ja kruvikohtade pahteldamine

Pärast kuivamist pahteldatakse uuesti vuugid ja plekikruvide kohad.

Lamestatud plaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – teise kihi aluspahtli pealekandmine ja kruvikohtade pahteldamine
Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – kruntimine

Faasitud vuugid niisutatakse veega ja täidetakse Norgipsi aluspahtli seguga.

Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – kruntimine
Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – teise kihi aluspahtli pealekandmine ja armeerimislindi paigaldamine.

Kui segu on kuivanud kantakse ühenduskohale uus kiht ehituspahtlisegu ja seejärel surutakse sellesse paberist või klaaskiust armeerimislint.

Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – teise kihi aluspahtli pealekandmine ja armeerimislindi paigaldamine.
Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – alus-pahtlisegu pealekandmine.

Sel moel saavutatakse vuugis aluspahtli kiht, mida saab määratleda pahteldustasemena Q1.

Kipsplaatide faasitud vuukide pahteldamine ehk tase Q1 – alus-pahtlisegu pealekandmine.
Kipsplaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q2 – viimistluspahtli pealekandmine ja kruvikohtade pahteldamine

Tase Q2 on standardtase, sest see vastab kõige kipsplaatidest pindadele kõige sagedamini esitatavatele nõuetele.

Kipsplaatide vuukide pahteldamine ehk tase Q2 – viimistluspahtli pealekandmine ja kruvikohtade pahteldamine
Kipsplaatide pinna pahteldamine ehk tase Q3 – õhukese viimistluskihi kandmine kogu plaadi pinnale.

Täiesti ühtlase pinna saamiseks kantakse kogu plaadi pinnale õhuke kiht Norgipsi viimistluspahtlit. Kuivanud pahtlikiht lihvitakse, et saavutada täiesti ühtlane ja sile pind. Seda määratletakse pahteldamistasemena Q3.

Kipsplaatide pinna pahteldamine ehk tase Q3 – õhukese viimistluskihi kandmine kogu plaadi pinnale.
Lõpptulemus

Ettevõtte Norgips tehnoloogiate abil saad lihtsalt ja kiiresti välja ehitada katusealuse, mille siledal ja esteetilisel pinnal on suurepärane heliisolatsioon ja mis tagab tuleohutuse.

Lõpptulemus
Pööningu vaheseinte süsteem CD60 profiilide ja riputitega, ühekordne kipsplaat
NORGIPS Q GKBI 12,5 mm tüüp H2
Kõrgendatud niiskuskindlusega kipsplaat
NORGIPS S GKBI 12,5 mm tüüp H2
Immutatud plaat, millel on suurendatud niiskuskindlus
NORGIPS Light Ready Mix
Kahefunktsiooniline valmis pahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja …
NORGIPS Extra Finish
Valmis viimistluspahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja minraalset…
NORGIPS Start
Kipspahtel kipsplaatide ühenduste vuukimiseks
NORGIPS Finish
Viimistluspahtel kipsplaatide liitekohtade pahteldamiseks ja mineraalsete aluspindade &ot…
Kipsplaatidest pinna kipspahtliga pahteldamise tasemed.
23.06.2021

On neli määratletud ja kirjeldatud kipsplaatidest pindade pahteldamise taset ehk Q1, Q2, Q3 i Q4. Vajaliku pahteldustaseme valimisel võetakse arvesse investori nõudmisi pinna kvaliteedile (siledusaste), ruumi kasutusala ja pinna lõppviimistluse viis…

Rohkem
Head ja töökindlad süsteemid aastateks
Segment tootemarkide hulgas
Vaata
Korralik katusealune on meie leivanumber
Segment tootemarkide hulgas
Vaata
Kaunid interjööriga magamistoad
Hotell Crystal Mountain Wisła
Vaata
Head ja töökindlad süsteemid aastateks
Segment tootemarkide hulgas
Korralik katusealune on meie leivanumber
Segment tootemarkide hulgas
Kaunid interjööriga magamistoad
Hotell Crystal Mountain Wisła
Saada sõnum

Lugupeetud kliendid,
isikuandmete turvalisus on meie jaoks väga oluline.
Seoses sellega edastame info isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Isikuandmete haldaja on Norgips Sp. z o.o. asukohaga Varssavis /02-634/ aadressil Racławicka 93. Teie isikuandmeid töödeldakse saadetud küsimusele vastamise eesmärgil.
Rohkem selle kohta meie privaatsuspõhimõtetes.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

 • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
 • materjalikulu kalkulatsioonid
 • kokkuvõtliku toodete loendi
 • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles