Kaebused

KAEBUSED

Kõik kauba kvaliteediga seotud kaebused tuleb esitada spetsiaalsel ankeedil, mille peavad allkirjastama ostja ja NORGIPSi esindajad. Kauba kvaliteediga seotud tõsisemate kaebuste korral on nõutav täiendav tõendusmaterjal fotode ja kaebusega hõlmatud kauba näidiste kujul. Kaebuste esitamise tähtajad on määratletud kaubandusliku koostöö lepingus. Kui tekkib vajadus viia läbi eriuuringuid või ekspertiise, saab kaebuse läbivaatamise tähtaega pikendada, aga mitte rohkem kui 30 päeva võrra.

 
Laadi alla Kausta
Kaebus
 
Laadi alla Kausta
Kaebuse lisa

 

 
PUIDUST KAUBAALUSTE TAGASTAMINE

Kipsplaadid tarnitakse enamasti tagastatavatel puidust kaubaalustel. Nende aluste tagastamine toimub dokumendi „Puidust kaubaaluste tagastamise juhend“ kohaselt.

 
Laadi alla Kausta
Puidust kaubaaluste tagastamise juhend

 

 

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

  • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
  • materjalikulu kalkulatsioonid
  • kokkuvõtliku toodete loendi
  • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles