Kipsplaatidest pinna kipspahtliga pahteldamise tasemed.
nõuanded

Kipsplaatidest pinna kipspahtliga pahteldamise tasemed.

On neli määratletud ja kirjeldatud kipsplaatidest pindade pahteldamise taset ehk Q1, Q2, Q3 i Q4. Vajaliku pahteldustaseme valimisel võetakse arvesse investori nõudmisi pinna kvaliteedile (siledusaste), ruumi kasutusala ja pinna lõppviimistluse viisi (keraamilised plaadid, tapeet, õhukesekihilised mattvärvid jms).

 1. Kipspahtliga pahteldamise tase PSG 1 [Quality Level 1 (Q1)] See tase kehtib pindadele, millele ei ole esitatud esteetilisi nõudeid (näiteks aluspõrandad keraamiliste plaatide alla). Piisab põhitasemel pahteldamisest, mis hõlmab järgmist:
  • kipsplaatide ühendusvuukide täitmine

  • nähtavatekinnitus- ja viimistluselementide katmine pahtliga. Pahteldamine sellel põhitasandil eeldab klaaskiust armeerimislindi (iseliimuv võrk) kasutamist kipsplaatide äärtel ja pahteldamist ühe või kahe kihi süsteemse aluspahtliga

 2. Kipspahtligapahteldamise tase PSG 2 [Quality Level 2 (Q2)] Kipsplaatidest konstruktsioonide pahteldamine sellel tasemel on määratletud kui standardset pahteldamist, mis vastab enamasti seinte ja lagede esteetikale esitatavatele nõuetele. Kuiva krohvi paigaldaja poolt tasemel PSG 2 tehtavate tööde eesmärk on muuhulgas tasandada ja siluda ühenduskohti, et need moodustaksid koos kipsplaatidegaühtse pinna. See tasandamine puudutab kinnituselemente, sise- ja välisnurkasid ja ühenduskohti. Pahteldamine tasemel PSG 2 hõlmab järgmist:

  • põhitasemel pahteldamine PSG 1

  • korduvpahteldamine süsteemse pahtliseguga: aluspahtliga, kui see on nõutav ja viimistluspahtliga kuni vuukide ja kipsplaatide ühtlase ülemineku saavutamiseni. Lubatud ei ole jätta üksikuid lohkusid ja tööriistadega tekitatud kriime. Pahteldatud pind tuleb lihvida

  • Nii ettevalmistatud pind sobib näiteks järgmiseks: katmine tapeedi, struktuurvärvi või tüüpilise mattvärviga, emulsioon- ja akrüülvärviga, mis kantakse peale pintsli või rulli abil, katmiseks dekoratiivkrohviga.

 3. Kipspahtliga pahteldamise tase PSG 3 [Quality Level 3 (Q3)] Kui pahteldatavale pinnale on esitatud kõrgendatud esteetilised nõudmised, tuleb lisaks põhi- ja standardtasemel pahteldamiseleteha lisatoiminguid. Pahteldamine tasemel PSG 3 hõlmab järgmist:

  • standardne pahteldamine PSG 2

  • kogu piirde pinna (vuukide ja plaatide) pahteldamine süsteemise pahtliseguga, pahtliga või süsteemse viimistluskihiga, mille eesmärk on tasandada pind, sulgeda miropoorid ja ühtlustada nende pindade tekstuur ja imavus. See kiht on õhuke, enamasti mitte paksem kui 1 mm.

   Nii ettevalmistatud pind sobib järgmiseks:

  • katmine õhukeste, õrna struktuuriga tapeetidega;

  • katmine siidiste ja läikega värvidega

  • katmine krohviga, mille terasuurus on väiksem kui 1 mm, tingimusel, et krohvi tootja on lubanud oma toote kasutamist sellisal aluspinnal.

 4. Kipspahtligapahteldamise tase PSG 4 [Quality Level 4 (Q4)] Kõige kõrgemate kipsplaadist konstruktsioonide pahteldatavatele pindadele esitatavatenõuete täitmiseks kasutatakse kogu pinnal õlevalamist õhukese kipskrohvi kihiga. Kipspahtligapahteldamise tase PSG 4 tähendab kogu ehituselemendi pinnale õhukesekihilise krohvi või spetsiaalse kipspahtli (paksus kuni 3 mm) kandmist käsitsi või mehaaniliselt. Lisaks silumisele on sageli vaja kogu pind ka poleerida. Nii ettevalmistatud pind on mõeldud katmiseks siledate või struktuursete läikivate seinakatetega, näiteks iseliimuva metall- või vinüülfooliumiga, läikevärvidega, samuti marmorit jäljendavate abasterkrohvist pindade poleeritud pealispinna saavutamiseks.

NORGIPS Light Ready Mix
Kahefunktsiooniline valmis pahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja …
NORGIPS Start
Kipspahtel kipsplaatide ühenduste vuukimiseks
NORGIPS Extra Finish
Valmis viimistluspahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja minraalset…
NORGIPS Finish
Viimistluspahtel kipsplaatide liitekohtade pahteldamiseks ja mineraalsete aluspindade &ot…
Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

 • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
 • materjalikulu kalkulatsioonid
 • kokkuvõtliku toodete loendi
 • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles