Vaikus ja mugavusVaikus ja mugavus

Mis on heliisolatsioon

ja miks tasuks heliisolatsiooni tõsiselt võtta?

Heliisolatsioon on omadus, mis peegeldub otseselt elukvaliteedis. Võimalus eraldada ennast soovimatust mürast tähendab praktikas majaelanike rahu ja privaatsuse ja vähendab naabritega tülide tekkimise ohtu. Selleks, et kodu oleks meie kindlus, peavad seinad tõhusalt summutada eri ruumidest kostvaid helisid.

Kaitse müra eest

Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB). Näiteks 38 dB on müratase, mis vastab tolmuimeja töötamise ajal tekkivale mürale.

Piirde (seina, lae, põranda) helisummutusvõime määratletakse heliisolatsioonitasemena. Heliisolatsiooni taset väljendatakse ka detsibellides, peamiselt indikaatoriteW, RA,1, RA,2, R’A,1 ja R’A,2 abil. Seinte parem heliisolatsioon tähendab vähem soovimatuid helisid ruumis. Tasub teada, et mürataseme vähenemist 2 või 3 detsibelli võrra on inimese kõrval raske tajuda. Müra vähenemist 6 või 7 detsibelli võrra aga tajume juba poole väiksema mürana. Kui piirde mürasummutustase suureneb 20 dB võrra (näiteks 49 detsibellilt 69 detsibellini), paraneb ruumi akustiline mugavus märkimisväärselt. 

Norgipsi valikust leiad lahendused, mis võimaldavad summutada tõhusalt väljast tulevat müra ja vähendada müra intensiivsust hoone eri korruste ja ruumide vahel. Saadaolevad süsteemid on jagatud kolme kategooriasse:

  • Rw kuni 49 dB
  • Rw 50 dB kuni 59 dB
  • Rw 60 dB kuni 72 dB

Kui piirde mürasummutustase suureneb 20 dB võrra (näiteks 49 detsibellilt 69 detsibellini), paraneb ruumi akustiline mugavus märkimisväärselt.

Norgipsi vaheseinad ja katteseinad võimaldavad järgida eri tüüpi hoonetele kehtivaid juhiseid. Tõhusus ruumide vaiksemaks muutmisel ja paigalduse lihtsus teevad sellest kõige populaarsema viisi ruumide eraldamiseks.

Häirimatu rahu

Eristatakse järgmisi müraliike:

  • Õhuhelid, näiteks seina tagant kostev muusika või tiheda liiklusega tänava müra
  • Impulsshelid, näiteks ülemise korruse naabri sammud
  • Tagasilöök ehk kajaefekt

Kõik need helid vajavad spetsiaalset summutamist piirete abil. Kui tahad olla kindel, et oled hoolitsenud oma ruumide akustilise mugavuse eest terviklikul viisil, vali süsteemised lahedused ja naudi häirimatut rahu.

Heliisolatsiooni ei aita tagada mitte ainult sobivat liiki kipsplaadid, vaid ka tihenduslindid, õigesti valitud profiilid, isolatsioonimaterjalid ja piirde paigaldamise täpsus.

Lahendused nõudlikele

Norgipsi tootevalikusse kuuluvad kipsplaadid, mis võimaldavad summutada müra märgatavalt paremini kui turul saadaolevad standardsed lahendused.

Tutvu kipsplaatidega Acoustic Norgips!

A-tüüpi kipsplaati Acoustic kasutatakse vahe- ja katteseintes, ripplagedes ja katusealuste väljaehitamisel parema heliisolatsiooni saavutamiseks. Kui aga vajad piiret, mis lisaks heli summutavatele omadustele vastab ka kõrgetele nõudmistele suurema niisuske, vastupidavuse, kõvaduse ja tulepüsivuse valdkonnas, tuleks kasutada DFH2IR-tüübi plaate Acoustic Super, mis tänu suurele kaalule ja spetsiaalsetele lisanditele parandavad muuhulgas ka heliisolatsiooni.

Norgipsi süsteemidega on tehtud laboritingimustes arvukaid katseid, et need tagaksid akustilise mugavuse igasugustes tingimustes.

Heliisolatsioon

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,2 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,1,R – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu kavandatav indikaator RA,1

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator

K – heli ülekandumine külgsuunas

Kõik sõnastiku mõisted

Heliisolatsioon

Heliisolatsioon – konstruktsiooni võime kaitsta müra eest. Kipsplaatidest konstruktsioonide puhul on heliisolatsioon samastatud kaitsega õhust tuleva müra eest. Heliisolatsiooni taset väljendatakse detsibellides [dB], peamiselt indikaatorite RW, RA,1, RA,2, R’A,1 ja R’A,2 abil.

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator, väljendatuna detsibellides [dB]. Indikaatorit kasutatakse konstruktsioonide üldiseks hindamiseks ja seda kasutatakse enamikus ELi liikmesriikides kehtivates nõuetes. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Väärtus vastab helisagedusele 500 Hz konstruktsiooni heliisolatsiooniskeemi võrdluskõveral.

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit C (RA,1 = RW + C), väljendatuna detsibellides [dB]. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Indikaator, mis vastab heliisolatsioonile keskmise kõrgusega ja kõrgete õhuhelide eest, mis on iseloomulikud muuhulgas inimeste tekitatavale olmemürale. Indikaatorit kasutatakse peamiselt sisemiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

RA,2 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,2– tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit Ctr (RA,1 = RW + Ctr), väljendatuna detsibellides [dB]. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Indikaator, mis vastab heliisolatsioonile madala sagedusega õhuhelide eest, mis on iseloomulikud muuhulgas välismürale, näiteks tiheda liikluse tekitatavale mürale.

Indikaatorit kasutatakse peamiselt välimiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

RA,1,R – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu kavandatav indikaator RA,1

Indikaatori leidmiseks vähendatakse tegeliku heliisolatsiooni indikaatorit RA,1 teostuse ebatäpsuse muutuja võrra (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Indikaatorit kasutatakse korteri vaheseinte hindamiseks korterelamus ja akustilise isolatsiooni R’ säilitamiseks.

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit C. Indikaator R'A,1 võtab arvesse konstruktsioonide konkreetsetes kasutustingimustes saavutatavat heliisolatsiooni keskmise kõrgusega ja kõrgete õhuhelide eest. R’A,1 võtab arvesse heli ülekandumist külgsuunas K. Indikaatori väärtus saadakse akustikiste välikatsete käigus või arvutusmeetodil. Indikaatorit kasutatakse enamiku sisemiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

K – heli ülekandumine külgsuunas

K – heli ülekandumine külgsuunas, heli läbi kõrvuti asetsevate piirete (laed, kõrvuti asetsevad seinad) kandumise tegur. Tegur K sõltub piirde geomeetriast, piirde teiste konstruktsioonidega ühendamise viisist ja kõrvalasetsevate piirete liigist. Heli külgsuunas ülekandumise mõõtmine on tavaliselt keeruline ülesanne, mis tuleb usaldada oma ala spetsialistidele.

Heliisolatsiooni indikaatoritele esitatavad nõuded on sätestatud standardis PN-B 02151-3:1999 (praegu käib töö selle kallal, et lisada määrusesse tehniliste nõuete kohta, millele peavad vastama hooned ja nende asetus, standardi PN-B-02151-3:2015 uus versioon).

Kõik sõnastiku mõisted
Norgips Super Accoustic plaadiga tehtud akustiline parendus
Seina heiliisolatsiooni parendus - etapid akustiliseks parenduseks kasutades Norgips Acoustik tüüp A kipsplaate
NORGIPS Light Ready Mix
Kahefunktsiooniline valmis pahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja …
NORGIPS Extra Finish
Valmis viimistluspahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja minraalset…

Saada sõnum

Lugupeetud kliendid,
isikuandmete turvalisus on meie jaoks väga oluline.
Seoses sellega edastame info isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Isikuandmete haldaja on Norgips Sp. z o.o. asukohaga Varssavis /02-634/ aadressil Racławicka 93. Teie isikuandmeid töödeldakse saadetud küsimusele vastamise eesmärgil.
Rohkem selle kohta meie privaatsuspõhimõtetes.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

  • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
  • materjalikulu kalkulatsioonid
  • kokkuvõtliku toodete loendi
  • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles