TuleohutusTuleohutus

Norgipsi tulekindlad piirded kaitsevad sinu maja.

Turvatunne on iga inimese peamine vajadus.

Soovime tunda ennast kindlalt ja mugavalt, eriti seal, kuis veedame kõige rohkem aega ehk oma kodus ja töökohas.

Tulepüsivus

Iga hoone element, peab vastama määratletud nõuetele, et kaitsta majaelanikke tulekahju korral piisavalt tõhusalt.

Kriteeriumid, mida erilise hoolega analüüsitakse:

  • R – kandvus tulekahju korral 
  • E – tihedus tulekahju korral 
  • I – isolatsioon tulekahju korral

Mida kauem säilitavad hoone piirded kõrge temperatuuri korral kandva, eraldava ja isoleeriva funktsiooni, seda suurem on nende tulepüsivus. Praktikas tähendav see tule aeglasemat levikut. Tulepüsivusklassis on enamasti ühendatud kriteeriumid E ja I, või R, E ja I, näiteks EI 15, EI 60, EI 180, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180, kus arv tähendab aega minutites.

Tasub meeles pidada, et suurema tulepüsivusklassiga piire on samal ajal ka parem mürasummutaja ja vastupidavam hävimisele.

Tänu täpsele klassifikatsioonile on sobivate toodete valimine lihtne. iga tooteliigi dokumentatsiooni sisaldav täpset infot kasutatud materjalide kohta.

Lai valik tulekindlaid piirdeid

Tulepüsivus on kategooria, mis puudutab valmisehitatud piirdeid, mitte aga kipsplaate.

Konkreetse piirde vajaliku tulepüsivusklassi saavutamiseks peab see olema valmistatud seda tüüpi piirete dokumentatsioonis loetletud elementidest. Iga piirdeliigi üksikud elemendid on laboris terviklahendusena läbi katsetatud. Tulepüsivusklass saavutatakse alles siis, kui piire ehitatakse täpselt nendest elementidest, millest antud süsteem koosneb. Sellest reeglist kõrvale kaldumise korral ei pruugi piire vastata määratletud tulepüsivusklassi nõuetele.

Valmislahendused

Eristatakse viit hoone tulepüsivusklassi, mis on määratletud tehnilistes tingimustes, millele peavad vastama hooned ja nende asetus. Need klassid on tähistatud tähtedega A kuni E alates kõrgemast kuni madalamani.

Tulekaitseelementidele esitatavad nõuded sõltuvad hoone kõrgusest, suurusese, asukohast, tehnilistest tingimustest ja hoone funktsioonist.

Norgipsi pakutavad tulekindlate piirete süsteemid on kohandatud kõigile ehitiste tüüpidele ja tagavad parima tulekaitse. Need kaitsevad hoone konstruktsiooni elemente tule mõju eest ja täidavad iseseisvate tulekindlate piirete funktsioone klassides I, REI, R ja RE.

Tulekindlus

Tulepüsivusklass

Hoone tulekindlusklass

Tulepüsivusalased klassifikatsioonid (tulekindlusklassifikatsioonid)

Kõik sõnastiku mõisted

Tulekindlus

Tulepüsivus on konstruktsiooni/hooneelemendi vastavus määratletud nõuetele tulekahju korral. Tulekahju korral on kõige olulisem evakueerumise võimalus. Seetõttu on tulepüsivuse määraks minutites väljendatuna see aeg, mille jooksul alates tulekahu algusest ei ole kadunud järgmised kriteeriumid:

  • R – kandevõime tulekahju korral ehk seisund, milles kirjeldatav element täidab oma kandefunktsiooni. Kandevõime kaob mehaanilise hävimise, stabiilsuse kaotamise või deformeerumise ja nihkumise piirväärtuste ületamise tagajärjel. Kipsplaadisüsteeme kirjeldatakse parameetriga R ainult tuletõkkekonstruktsioonide puhul.
  • E – tihedus ehk terviklikkus tulekahju korral ehk seisund, milles kirjeldatav element täidab oma eraldusfunktsiooni. Tihedus ehk terviklikkus kaob, kui kuumutamata pinnale tekkib leek, tekkivad lubatust laiemad praod või mõrad, läbi mille tungivad gaas või leegid, või siis, kui elemendid kukuvad konstruktsiooni küljest ära.
  • I – isolatsioonivõime tulekahju korral ehk seisund, milles element täidab kõrge temperatuuri eest isoleerimise funktsiooni. Isolatsioonivõime kaob hetkel, kui katsetatava elemendi välisküljele mõjub liiga kõrge temperatuur.

Tulepüsivusklass

Tulepüsivusklass iseloomustab kõnealuse vaheseina/ehituselemendi nõutavat tulepüsivust.

Tulepüsivusklassis on enamasti ühendatud kriteeriumid E ja I, või R, E ja I, näiteks EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Kriteeriumite E, I, R täpse selgituse leiad tulepüsivuse definitsioonist.

Hoone tulekindlusklass

Määratletud on viis hoone tulekindlusklassi alates kõige suuremast kuni kõige väiksemani: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.

Kindlasse tulekindlusklassi määratud hoone elemendid peavad vastama tingimustele, mis on määratletud Poola infrastruktuuriministri 12. aprilli 2002. aasta määruses tehniliste tingimuste kohta, millele peavad vastama hooned ja nende asetus.

Tulepüsivusalased klassifikatsioonid (tulekindlusklassifikatsioonid)

Need dokumendid väljastavad läbiviidud uuringute alusel volitatud uuringuasutused, kes määratlevad tulepüsivusklassid (näiteks EI 30, EI 60) uuritud hooneelementidele, näiteks kipsplaadisüsteemide puhul vaheseintele, katteseintele, ripplagedele, väljaehitatud katusealustele, plaatidest aluspõrandatele. Tulepüsivusklassifikatsioonid sisaldavad ka lahenduste täpseid kirjeldusi, infot kasutatud materjalide kohta, jooniseid, lahenduste üksikasju, ühenduste üksikasju jms.

Kõik sõnastiku mõisted
NORGIPS Light Ready Mix
Kahefunktsiooniline valmis pahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja …
NORGIPS Extra Finish
Valmis viimistluspahtlisegu kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks ja minraalset…
NORGIPS Start
Kipspahtel kipsplaatide ühenduste vuukimiseks
NORGIPS Finish
Viimistluspahtel kipsplaatide liitekohtade pahteldamiseks ja mineraalsete aluspindade &ot…

Saada sõnum

Lugupeetud kliendid,
isikuandmete turvalisus on meie jaoks väga oluline.
Seoses sellega edastame info isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Isikuandmete haldaja on Norgips Sp. z o.o. asukohaga Varssavis /02-634/ aadressil Racławicka 93. Teie isikuandmeid töödeldakse saadetud küsimusele vastamise eesmärgil.
Rohkem selle kohta meie privaatsuspõhimõtetes.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

  • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
  • materjalikulu kalkulatsioonid
  • kokkuvõtliku toodete loendi
  • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles